Kotkan Pelastakaa Lasten toiminnan ydinalueet ovat lastensuojelussa, avustus- ja vaikuttamistoiminnassa.

1. Ennaltaehkäisevä työn edistämiseksi yhdistys maksaa
· lasten harrastetoimintaa
· Kymenlaakson ensi- ja turvakoti ry:n kautta avustukset unikoulutoimintaan sekä erossa asuvan vanhemman ja lapsen tapaamiseen.

1. Oman paikkakunnan lasten ja lapsiperheiden avustamiseksi yhdistys
· jakaa jouluavustuksia
· kustantaa 10 lasta kahden viikon kesäleirille
· jakaa Eväitä elämälle-ohjelman kautta lukiolaisavustuksia 10 vähävaraiselle nuorelle
· jakaa ahkeran oppilaan stipendejä (luokiot) 10 opiskelijalle vuosittain
2. Pitkäjänteisen lähialue- ja /tai kehitysyhteistyön (kummikohde) edistämiseksi yhdistys
· maksaa 3 kummilapsen kulut kehitysalueilla
3. Nopean humanitaarisen avun saamiseksi kriisialueille yhdistys
· varautuu osallistumaan Pelan hätäapukeräyksiin

Kotkan Pelastakaa Lapset ry jakaa avustuksia vuosittain n. 20.000 € Avustustoiminnan ylläpitäminen on tärkein osa yhdistyksen perustoimintaa.
Kaikki saadut tulot ja lahjoitukset jaetaan lyhentämättöminä avustuksina kotkalaisten lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Vuoden 2016 toimintakertomuksessa tarkempi erittely avustuksista ja lahjoituksista sekä yleisesti edellisen vuoden toiminnasta.