Vuosikokous 21.11.2017

Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, kokoushuone Ulappa

Kotkan Pelastakaa Lapset ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika: Tiistai 21.11.2017 klo 16.30

Paikka: Kumppanuustalo Viikari, Kokoushuone Ulappa, Mariankatu 24, Kotka

  1. 1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Päätös:

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirjekutsu on lähetetty jäsenille, Kotkan Pelan internet sivustolla kokouskutsu on ollut nähtävissä ja tulostettavissa 20.9.2017 lähtien, kotka.pelastakaalapset.fi/

Esitys:Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja on päätösvaltainen.

Päätös:

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitys:Hallitus on laatinut ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus v. 2018

Esitys: Hallitus on laatinut ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvion v. 2018, jonka pohjalta toiminta toteutetaan. Puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 esittelee rahastonhoitaja Airi Karvinen.

Jäsenmaksuksi v.:lle 2018 esitetään 22 € varsinainen jäsen ja 10 € nuorisojäsen.

Päätös:

6  Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrä

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen toimintaa vuonna 2017 kokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Varsinaisia jäseniä hallituksessa voi olla 4 – 10 ja heidät valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi.

Varajäseniä hallituksessa voi olla 0 – 10 ja heidät valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi.

Äänioikeudettomia jäseniä hallituksessa voi olla 0 – 10, jotka ovat 15 – 17

–vuotiaita ja heidät valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi.

Esitys: Varsinaisten jäsenten määrä 4-10

Varajäsenten määrä 0-10

Äänioikeudettomien jäsenten määrä 0

Päätös:

7  Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat jäsenet: Eija Johansson, Airi Karvinen, Tuula Kurri, Heli Markkula.

Hallituksen muut jäsenet ei erovuoroiset: Laura Broas, Helena Halme, Mari Heiskanen, Pirkko Hurtta, Minna Hyypiä, Malla Turpeinen

Esitys: Puheenjohtaja

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Päätös: Puheenjohtaja;

Hallituksen jäsenet:

1.

2.

3.

4.

8 Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat

Esitys: Valitaan työjärjestyksen kohdan 6 päätöksen mukaisesti varajäsenet

Päätös:

9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Esitys: toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Päätös:

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Kokouksen päättäminen

                        

Arja Kokkonen / puheenjohtaja

Ladattavat tiedostot